" Kdo spolupracuje na Múzochvění nemaluje sprejem po zdi, nebere drogy, je kreativní, tvořivý, citlivý, není lhostejný, přemýšlí a je s ním legrace..."

Múzochvění sleduje několik cílů:

Prezentovat veřejnosti co nejširší množství kreativních, kulturně a umělecky činných, převážně mladých lidí, spolupracujících týmově na společném projektu  

Prvního projektu v roce 2005 se aktivně účastnilo 120 účinkujících (85 hráčů během jednoho koncertu + tanečníci, vystavující…), při druhém (2007) už to bylo 147 a v roce 2009 dokonce 153. Vrcholem bylo Múzochvění, které se konalo v roce 2010 v Praze. Při závěrečné skladbě stálo na pódiu rovných 180 účinkujících, celkem na projektu spolupracovalo 202 účinkujících. V každém projektu se vždy zároveň prezentovalo nejméně 16 nejrůznějších uskupení (souborů, skupin, klubů..)  Dosah projektu je z tohoto hlediska nadregionální. Během několika let se podařilo navázat nosnou spolupráci s posluchači konzervatoří v Pardubicích, Českých Budějovicích, Konzervatoře a vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (Praha), studenty Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy,  a studenty AMU v Praze a JAMU v Brně.  

Propojit v jednom místě a čase všechny druhy múzický umění do vzájemné synergie 

Děje se tak formou přehlídky, tanečního vystoupení, společného koncertu, výstavy a workshopů. Projekt je snoubením tvorby hudebníků, výtvarníků, tanečníků, fotografů, literátů, floristů a dalších lidí, pro které je umění jejich přirozeným komunikačním jazykem.   

 

Využít kreativity mladých lidí, jejich zapálení a zájmu, a vytvořit tak novou hodnotu proti všudypřítomné a všeobjímající komerční a konzumní zábavě.

Každé z děl, které je na Múzochvění prezentováno, je originální. Nezřídka je vytvořeno speciálně pro tento projekt. Je kreativně zpracováno s ohledem na zadané téma. Téma je voleno tak, aby poskytovalo dostatečnou šíři pro ztvárnění všemi druhy umění, a aby ponechalo tvůrcům dostatečnou šíři pro originální umělecké, neprvoplánové zpracování.  

 

Umožnit lidem setkávat se a komunikovat

Umění je komunikační prostředek. Je to jazyky "sui generis". Na Múzochvění se často potkávají lidé, kteří se spolu doposud nikdy nesetkali, nic společně netvořili. Např. orchestr je záměrně sestavován z jednotlivých hráčů, vybíraných pro každý projekt znovu s cílem propojovat mladé lidi. Velmi milým a pozitivním přínosem je vznik nových uskupení, která se "upečou" na Múzochvění, a která potom dále žijí svým životem, nezávisle na projektu. Po každém projektu taktozatím vždy vznikla 2 - 3 komorní uskupení, která našla svou cestu na kulturní scény. Zásadním přínosem projektu je komunikace tvůrců a umělců mezi sebou navzájem, komunikace mezi jednotlivými druhy umění, mezi uměním a diváky/posluchači, mezi diváky a umělci... Komunikace nejen slovy, ale také smysly, myšlenkami, pocity...

 

Vytvořit fórum pro uplatnění, prezentaci a integraci handicapovaných děti.

Múzochvění se snaží také  pomáhat. Dlouhodobě spolupracuje s konkrétní skupinou dětí. Žádný z doposud realizivaných projektů se neobešel bez děti ze Základní školy speciální v Lanškrouně. Děti se prezentovaly formou výstavy, na každý projekt nacvičiy píseň napsanou speciálně pro tuto příležitost. Jsou také autory řady doprovodných grafických materiálů (program, pamětní listy apod.) a bez jejich přítomnosti by projekt ztratil na úsměvu, světle a radosti. 

 

 

Počet návštěvníků projektu kolísá mezi 550 a 650 návštěvníky. Přímých diváků  na přehlídce a závěrečném společném koncertu potom bývá mezi 450 – 500 lidmi.