Múzochvění 2005

     V roce 2005 to všechno začaloSmile. Od prvních myšlenek na možnost vzniku projektu až po jeho samotnou realizaci. Od samého počátku stojí za ideou celého projektu i jeho organizací Tomáš Krejča. Múzochvění bylo do roku 2009 realizováno ve dvouletých periodách a uvedeno bylo vždy v Lanškrouně. V roce 2010 se podařilo sehnat podporu pro projekt i v Praze. Múzochvění se tak dostává možnosti působit i nadregionálně. Podoba projektu se pokaždé mírně liší – neustále se drobně, za to však dynamicky, rozvíjí.

     V roce 2005 se projektu v kostele sv. Václava v Laškrouně účastnila pouze uskupení z Lanškrouna. V žádném z projektů doposud nikdy neúčinkoval ucelený orchestr ve smyslu tělesa, fungujícího již před uskutečněním projektu. Orchestr pro projekt 2005 byl sestaven pouze z posluchačů Konzervatoře Pardubice a lanškrounských hudebníků. Na každý projekt je vždy orchestr vytvářen nově. Je to sice pracné, avšak přináší to kýžený efekt vzájemného poznávání mladých lidí, kooperace mezi amatéry a profesionály a často také vznik nových uskupení. Vznik nových hodnot, vytváření umělecké komunity a kontinuita uměleckého procesu je pro projekt prioritní. 

     První projekt se omezil pouze na prostor kostela sv. Václava. Aktivně se ho účastnilo 120 účinkujících (85 hráčů a zpěváků během jednoho koncertu + tanečníci, vystavující…). Ústřední skladbou byla Missa brevis pro smyčcový orchestr, trubku, tympány, sbor a soprán sólo.