Druhé Múzochvění proběhlo v roce 2007. Projekt se rozšířil o přilehlé prostory bývalého kláštera (dnešní obřadní síň městského úřadu), kde byla instalována prodejní výstava prací žáků základní školy speciální, byla zde také instalována výstava humoristických kreseb Pavla Dvořáčka. Múzochvění 2007 hostilo kromě 147 účinkujících také první začínající hudební osobnost. Byla jí Zuzana Zedníčková, která třemi písněmi představila svou autorskou hudební tvorbu. Poprvé hudebně se zde také představili děti ze Základní školy speciální v Lanškrouně, které společně zazpívaly píseň: Nemysli si, že jsi lepší… napsanou přímo pro tuto příležitost.

        Tématem tohoto projektu byly protiklady a kontrasty, ústřední skladbou byla symfonická rapsodie Jeane d´Arc (Johanka z Arku) pro symfonický orchestr, sbor, skleničky, soprán a housle sólo.