Přínos projektu

Potenciál projektu se v průběhu let ukázal jako velký. V rámci Múzochvění vkládají mladí lidé své schopnosti a kreativitu do společného projektu a vytvářejí jedinečnou, nekomerční, originální hodnotu. Projekt rozvíjí kulturní život a ukazuje jeho možnosti, posunuje hranice konvence a nutí návštěvníky k zamyšlení. Múzochvění prezentuje jedinečné spojení všech druhů umění v rámci jednoho místa a času. Vytváří prostor, ve kterém se mohou lidé potkávat, poznávat, komunikovat s uměním a skrze umění i mezi sebou navzájem. Múzochvění prezentuje soudobou originální autorskou tvorbu, která má vysokou komunikační schopnost. V rámci Múzochvění vznikla a vznikají nová uskupení a sdružení mladých umělců, která jsou aktivně činná i po skončení projektu a nacházejí své uplatnění na kulturní scéně. Do veřejného i kulturního života se také v rámci projektu daří začlenňovat děti ze ZŠ Speciální v Lanškrouně.

kooperace mladých umělecky činných a kreativních lidí na společném projektu
vytvoření fóra pro jejich umělecké vyjádření 
jedinečnost propojení všech druhů umění v rámci jednoho projektu, místa a času
interakce mezi diváky a umělci na mnoha úrovních 
prezentace soudobé tvorby 
vznik nových uskupení, formací, skupin
integrace handicapovaných dětí a dospělých

 

Vize

To jsou cíle, které bychom v rámci projektu nadále rádi udrželi. Pokud by se i do budoucna dařilo získávat pro projekt dostatečnou finanční a mediální podporu, rádi bychom Múzochvění rozšířili na minifestival, který by vytvořil skutečné fórum pro mladé autory a interprety, fórum, na kterém by se potkávali a kooperovali amatéři a poloprofesionálové se skutečnými profesionály. Fórum, které by vytvořilo skutečné hodnoty, které by prosadilo mladou českou tvorbu, fórum, které by nabídlo hodnotnou alternativu volnočasové aktivity dotaženou do profesionální podoby. Fórum, které by vytvořilo protipól všudypřítomné, médii značně propagované, masové, showbusinessové, převážně zahraniční kultury. Fórum, které by odstraňovalo bariéry.